PEP GIMENO BOTIFARRA. El cant de les arrels - 24/10/2014 – 18.30 h.

SINOPSI / SINOPSIS:

A finals del s. XX el cant tradicional valencià es trobava en perill d’extinció. En situacions així, el futur sovint depèn de la iniciativa individual de les persones. Aquest ha estat el cas de Pep Gimeno “Botifarra”, qui en la dècada de 1980 va eixir a buscar cançons tradicionals pràcticament oblidades a les nostres comarques. El xicotet miracle es produí quan, cap al 2006, un amic l’animà a gravar un disc en solitari i pujar a l’escenari amb aquelles cançons recopilades 25 anys enrere. Així és com aquest món globalitzat del s. XXI acabarà coneixent les cançons dels ‘güelos’.

Dir.: Albert Monton / Espanya, 2014 / 60’

A finales del s. XX el canto tradicional valenciano estaba en peligro de extinción. En situaciones así, el futuro suele depender de la iniciativa individual de las personas. Este ha sido el caso de Pep Gimeno “Botifarra”, que en la década de los 80 salió a buscar canciones tradicionales prácticamente olvidadas en nuestras comarcas. El pequeño milagro se produjo cuando, hacia el 2006, un amigo lo animó a grabar un disco en solitario y a subir al escenario con aquellas canciones recopiladas 25 años antes. Así es como este mundo globalizado del s. XXI acabará conociendo las canciones de los abuelos.

Dir.: Albert Monton / España, 2014 / 60’

TRAILER