SOY UNOENTRECIENMIL- 23/09/2017 - 20.00 h.


SINOPSI / SINOPSIS:

“Soy Unoentrecienmil” te com objectiu principal la sensibilització sobre la importància de la investigació per acabar amb la leucèmia infantil, una malaltia que afecta 3 de cada 100.000 xiquets. Penélope Cruz, junt a la Fundació ‘Unoentrecienmil’ i VICEROY, ens ofereixen una fotografia sobre la realitat d’aquesta malaltia, i ens mostren, mitjançant testimonis de primera mà, que amb molt poc de molts es podria canviar el món.
   
Dir.: Penélope Cruz / Espanya, 2016 / 30’ / Castellà

TRAILER

 “Soy Unoentrecienmil” tiene como objetivo principal la sensibilización sobre la importancia de la investigación para acabar con la leucemia infantil, una enfermedad que afecta a 3 de cada 100.000 niños. Penélope Cruz, junto a la Fundación ‘Unoentrecienmil’ y VICEROY, nos ofrecen una fotografía de la realidad de esta enfermedad, y nos muestran, con testimonios de primera mano, que con muy poco de muchos podría cambiarse el mundo.

Dir.: Penélope Cruz / España, 2016 / 30’ Castellano


PREMIS I NOMINACIONS / PREMIOS Y NOMINACIONES:

- Premi del Públic, 18th Mediterranenan Film Festival, Bosnia i Herzegovina, 2017.
- Premi “Historias con Sentido”, IV Festival de Cine y Televisión “Reino de León”, España, 2017.